HJEM


DER KULTUR, ARKITEKTUR OG SAMFUNN MØTES

ARKITEKTUR


Halti kulturhus 3D-konseptskisse fra skisseprosjekt

BYGGTEKNIKK


Byggteknisk rådgiving.

Stål. Betong. Tre

Byggstatikk

AREALPLAN


Reguleringsplan. Prosessledelse

Høgegga øst boligfelt

Copyright © All Rights Reserved

KONZEPT

arkitektur bygg og plan

Flomstadveien 1

9151 STORSLETT


+00 (47) 905 42 118

glyngsmark@hotmail.no