HJEM

 

DER KULTUR, ARKITEKTUR OG SAMFUNN MØTES

ARKITEKTUR

 

Halti kulturhus 3D-konseptskisse fra skisseprosjekt

BYGGTEKNIKK

 

Byggteknisk rådgiving.

Stål. Betong. Tre

Byggstatikk

AREALPLAN

 

Reguleringsplan. Prosessledelse

Høgegga øst boligfelt

KONZEPT

arkitektur bygg og plan

Flomstadveien 1

9151 STORSLETT

 

+00 (47) 905 42 118

glyngsmark@hotmail.no

Copyright © All Rights Reserved